GROWLIGHT Farmer

Řídicí jednotka pro ovládání hydroponického systému pro efektivní pěstování rostlinInteligentní řízení hydroponických systémů indoor pěstebních systémů a skleníků

Inteligentní jednotka pro řízení hydroponie a úpravu živného roztoku ovládaná mobilní aplikací

V České republice vyvinuté srdce interiérových zahrad GROWLIGHT Gardens navržené pro automatické řízení hydroponického systému včetně regulace všech pro hydroponii důležitých hodnot.

Neustálá kontrola

Hydroponický systém je živý organismus a jeho hodnoty se musí neustále sledovat. V případě, že se dostanou mimo náš požadovaný rozsah (určující rychlost růstu a kvalitu rostlin - viz automatizace) je třeba zasáhnout. Tento proces je vždy jiný, v závislosti na rostlinné hmotě se mění s tím, jak rostliny rostou a spotřebovávají různé množství živin. Při velkých zásazích, jako je dopouštění, probíhá úprava celé hodiny, jindy zase nezasahuje několik dní. Nepřetržitá kontrola a řízení systémupozitivní vliv na výslednou produkci.

Řídicí jednotka pro ovládání hydroponického systému pro ekonomické pěstování rostlinPrůmyslová hydroponie je pěstební metoda efektivní, ekonomická a šetrná k přírodě.

Opakující se procesy

V hydroponii i aquaponii je řada stále se opakujících činností, vyžadují čas váš, nebo vašich zaměstnanců. S železnou pravidelností probíhá dopouštění vody do systému, úprava kyselosti i hnojeni a následná pravidelná kontrola hodnot živného roztoku. Spolu s úpravou klima podle množství rostlinné hmoty se jedná o procesy, kterými strávíte dny, týdny i měsíce pracovního času. Automatizací těchto procesů zvýšíte výnos a minimalizujete náklady na energie a lidskou práci.

GROWLIGHT Farmer byl vyvíjen v České republice na základě zkušeností s hydroponickými procesy přímo pro úsporu času a maximalizaci dosažených výsledků pomocí neustále kontrolovaných procesů a poskytnutí ideálních podmínek pro rostliny, ať se jedná o závlahu či klima.

Automatická úpravna vody pro hydroponii a indoor pěstování rostlin

Úprava živného roztoku

Kvalitní živný roztok je alfou a omegou hydroponie. GROWLIGHT Farmer nabízí velkou škálu kontroly roztoku od prvotní úpravy pH, množství živin v roztoku, až po teplotu vody. Výsledkem je ideální skladba živin i pro ty nejnáročnější rostliny

Dopouštění ze sítě a vypouštění do odpadu včetně bezpečnostních prvků v počítači pro řízení hydroponie

Vodohospodářství

V době sucha a prázdných studní se musí s vodou nakládat efektivně. Svojí schopností měření hladiny, včetně napouštění a vypouštění, má absolutní kontrolu nad množstvím vody v systému. Cirkulace v uzavřeném systému bez zbytečného výparu snižuje spotřebu vody o 80% oproti tradičnímu pěstování. 

Autodiagnostika hydroponie umožňuje rychlé řešení problémů provozu profesionální produkce rostlin

Ovládání a zabezpečení

Kontrolované prostředí přináší bezpečí vám i vašim rostlinám. Pomocí funkčních nástrojů autodiagnostiky, například pro odstávku v případě špatné kvality živného roztoku, je zajištěno rychlé řešení nastalých situací. Automatické dopouštění vody ze sítě je několikanásobně ošetřeno pro případ jakéhokoliv úniku.

Řídicí jednotka pro ovládání hydroponického systému pro efektivní pěstování rostlinInteligentní řízení hydroponických systémů indoor pěstebních systémů a venkovních skleníků počítačem pro ovládání pěstebního prostoru

Široké využití GROWLIGHT Farmer

Skleník nebo interiérová zahrada nejsou jediné možné aplikace naší řídicí jednotky. Mezi zařízení, které Farmer dokáže řídit patří i celoroční kontejnery pro pěstování rostlin, indoor vertikální farmy, kontejnerové záchranné jednotky, pěstírny microgreens, zelené stěny, terária a paludária.

Výrobci interiérových zahrad

Profesionální producenti potravin a bylinek

Hobby pěstitelé a kutilové